Waarom?

Waarom contextgeoriënteerd werken?

Veranderde context

Managementtrainer Eddie Obeng introduceerde onderstaande figuur, met daarin de weergave van het exponentiële tempo van veranderingen – the pace of change around us. Deze vorm is op zich al intimiderend, want hoe houden we ons staande wanneer ‘alles’ om ons heen zo snel veranderd? De tweede lijn illustreert de ontwikkeling van ons leer- en organisatievermogen dat weliswaar stijgt, maar bijna lineair blijft.

Voorbij het snijpunt waar de twee lijnen elkaar kruisen zijn de “rules for success rewritten”.

De context is namelijk wezenlijk veranderd of gaat veranderen, lees maar eens de artikelen over de 4e Industriële revolutie die op ons af komt.

Zolang wij snapten wat er nodig was om ons te handhaven, werkten we planmatig, hiërarchisch gestructureerd en bereikten we, door richtlijnen en procedures nauwkeurig op te volgen, stap voor stap ons gewenste doel. Door met hiërarchisch toezicht de autonomie van werknemers op de werkvloer in te perken behielden directieleden ‘grip’ op de bedrijfsvoering. De grote voorspelbaarheid en geringe dynamiek – kenmerkend voor de ontwikkeling tot aan het snijpunt – staan macht en beheersing als wijze van aansturing toe. De prijs van deze wijze van organiseren is hoog: de structuur is rigide, de organisatiewijze is inflexibel, de inspraak en diversiteit zijn gering.

De hiërarchische, veelal bureaucratische wijze van organiseren is niet geschikt voor de dynamiek voorbij het snijpunt. De vraag is welke aanpak en besturingswijze wel geschikt zijn?

“In een veranderende context – een omgeving die nieuwe, meer complexe uitdagingen oplegt – zullen organisaties, reactief of proactief, zich moeten aanpassen om zichzelf in stand te houden.”

De complexiteit van de context is de belangrijkste indicator voor:

  • hoe de organisatie het best kan worden ingericht.
  • welke werkwijze het meest geschikt is.
  • welke leiderschapsstijl het meest effectief is.
  • welke type strategie en bedrijfsvoering het best passend is.
  • welke aansturing het meest geschikt is voor het effectief beheren van de workforce en performanceverbetering.

Om ‘fit for the future’ te blijven!
Contextsensitiviteit


Contextgeoriënteerd werken
Waarom contextgeoriënteerd werken?
Afgestemd op de context; Missie, visie en strategie
Strategische ontwikkelingsfasen
Leidinggeven in een veranderende context
Projecten succesvol managen