TURQUOISE (Gericht op het geheel)

Personen met een sterke turquoise drijfveer zijn in staat om zaken sterk te relativeren. Zij zien in dat het streven naar structuur, succes en gemeenschapszin de echte problemen van deze wereld niet op gaan lossen. Ze beschouwen de wereld van grote afstand en proberen datgene te doen wat werkelijk relevant is. Turkooise personen zijn over het algemeen tevreden en voelen zich verbonden met de levende zaken om zich heen. Zij zijn vaak minder materialistisch.

Hoe herken je de aanwezigheid van Turkoois?
Turkoois herken je aan een integratieve benadering en beleving van lichaam, geest en ziel. Het neemt de energetische dimensies en de niet-zichtbare dimensies van het leven in ogenschouw in het dagelijks leven en werk. Turkoois gaat uit van de kosmos en ziet onszelf als klein radartje in het grote web en mysterie van het leven. Het is altijd dienend aan het grotere geheel en/of de kosmos en weet dit goed te vertalen naar het aardse leven in het hier-en-nu.

Hoe herken je de afwezigheid van Turkoois?
Het aardse leven, de wereld en de kosmos wordt niet als één geheel gezien. Er is sprake van een gefragmenteerde benadering van zaken. De energetische dimensie van het leven wordt niet serieus genomen.

Wat zijn motiverende prikkels voor het Turquoise waardesysteem?
Meer ruimte en openheid creëren voor het werken met eenheidsbewustzijn, andere werelden en energetische dimensies. De discipline en vertraging opbrengen om hierop af te kunnen stemmen.

Hoe ga je om met dit waardesysteem?
Bij Turkoois is volledige integratie de norm, in de breedste zin van het woord. Alles facetten en aspecten van het leven dienen op waarde te worden geschat en te worden geïncludeerd. Ga voorbij ego in leven en werk en richt je op het realiseren van een dynamische balans tussen mensen, dieren, de natuur, de aarde en het universum.

Leidinggeven binnen Turquoise


PAARS (Verbondenheid)
ROOD (Daadkrachtig)
BLAUW (Taakgericht)
ORANJE (Doel- en resultaatgericht)
GROEN (Relatiegericht)
GEEL (Inhouds- en conceptueel gericht)
TURQUOISE (Gericht op het geheel)