Toepassingsgebieden

De werkwijze (inclusief de gebruikte Tools) van Context is Leading kent vele toepassingsmogelijkheden. Het kan op verschillende manieren en in diverse fasen van ontwikkeling en verandering worden toegepast en ingezet als ontwikkelmodel en veranderinstrument.


In het algemeen kunnen de Tools van Context is Leading worden toegepast:

  • als analyse-instrument, om vragen en vraagstukken te verduidelijken.
  • als onderzoeksinstrument voor het vergaren van data rond persoonlijke, bedrijfsmatige en maatschappelijke situaties gericht op een specifieke vraagstelling.
  • als ontwerpinstrument voor het vormgeven van passende bestaanscondities, bedrijfsvormen en maatschappelijke oplossingen.
  • als implementatie-instrument in de ondersteuning van maatschappelijke verandering, organisatieverandering, cultuurontwikkeling, fusies, teamontwikkeling en persoonlijke begeleiding – inclusief de keuze voor passende werkvormen en communicatiestijlen.

De meest gebruikte toepassingsgebieden van onze Tools:

Organisatieontwikkeling
Organisatie-inrichting
Begeleiding van ontwikkeling en inrichting van processen
Samenlevingsontwikkeling
Integraties & Fusies
Cultuurontwikkeling & -transformatie
Projecten & Programma’s
Teamcreatie & Teamontwikkeling
Werving & Selectie
Medewerkerstevredenheid
(inter)Persoonlijk: Coaching & Begeleiding