Teamvorming

Hoe worden teams succesvol? De meest gebruikte methode om de verschillende personages in een team te typeren, zijn de teamrollen van Belbin. Belbin onderscheidt 9 types op grond van hun gedrag op de werkvloer.

Leggen we Belbins teamrollen naast de drijfverentheorie, dan blijkt dat een aantal van Belbins types gebaseerd zijn op dezelfde drijfveer: zo vertonen de Implementator en de Afmaker kenmerken van de blauwe drijfveer (een hang naar orde, structuur, betrouwbaarheid en discipline).

Vaak is het zo dat een team niet optimaal functioneert omdat een aantal medewerkers niet meegaat in de gewenste richting. Een teamanalyse van ContextisLeading geeft inzicht in de onderlinge verhoudingen tussen individuele groepsleden in het team. Uit de teamanalyse is ook af te leiden of de taak en rol van de teamleden wel aansluit bij hun drijfveren, en op welke wijze het team het best onderling taken kan verdelen.

De mate waarin een team succesvol is, wordt bepaald door een complex samenspel van allerlei factoren.

Teamanalyse