Teamontwikkelmeter

kenmerken van een goed team

Een groep mensen is pas een team als er aan een aantal voorwaarden is voldaan:
• Vertrouwen
• Samenwerking en verbinding
• Kennis van elkaars kwaliteiten
• Adequate communicatie
• Diversiteit en goede rolverdeling
• Gedeelde visie en uitgangspunten.

De Teamontwikkelmeter kunt u gebruiken om na te gaan in welke fase van ontwikkeling het team zich bevindt.

Vier fasen in teamontwikkeling

Er worden vier fasen in teamontwikkeling onderscheiden:


Teamontwikkelmeter gebruiken

De teamleden kunnen in de Teamontwikkelmeter zelf scoren. Daaruit volgt een verzamelstaat voor de teamleider of teamcoach met daarop de duiding per ontwikkelpad (die weer terugkomen in de contextgeoriënteerde verandermatrix).


Toelichting voor het invullen van deze Teamontwikkelmeter:

De scores worden door alle medewerkers in het team individueel ingevuld.
Er is geen goed of fout aan de score die je invult. Het gaat hier niet om beoordeling, maar om teamontwikkeling. Geef je team een waardering voor elk onderwerp. Je kunt je waardering aangeven door per fase-vraag een keuze te maken uit:

  1. Hieraan voldoen we in alle opzichten.
  2. Hieraan voldoen we op onderdelen wel en op onderdelen niet.
  3. Hieraan voldoen we in geen enkel opzicht.

Doe dat eerst voor fase 1, geef daarna de waardering voor fase 2, 3 en 4. Gebruikelijk is dat de waardering in de 1e fase hoger is dan voor de volgende fasen, dus bijvoorbeeld:


Teamontwikkelmeter invullen: