Teamcreatie & Teamontwikkeling

Hoe zijn de sterke en zwakke punten van een team te begrijpen vanuit de gemeenschappelijke waarden? Hoe kun je bewust sturing geven aan de ontwikkeling van teams naar een complexer samenwerkingsniveau? En gegeven de aard van het werk en de zakelijke opdracht van het team: welke capaciteiten en vermogens in relatie tot drijfveren maken de juiste mix om tot resultaat te komen?


De meest gebruikte toepassingsgebieden van onze Tools:

Organisatieontwikkeling
Organisatie-inrichting
Begeleiding van ontwikkeling en inrichting van processen
Samenlevingsontwikkeling
Integraties & Fusies
Cultuurontwikkeling & -transformatie
Projecten & Programma’s
Teamcreatie & Teamontwikkeling
Werving & Selectie
Medewerkerstevredenheid
(inter)Persoonlijk: Coaching & Begeleiding