Talenten- en compententiescan

In de Talenten- en competentiescan worden de natuurlijke sterktes die een persoon scoort, vertaald naar bijbehorende competenties en de ontwikkelbaarheid hiervan.


Zowel een hoge als een lage drijfveer genereert talenten, en kan bijdragen aan de bijbehorende competenties en een indicatie geven van de ontwikkelbaarheid van bepaalde competenties.

Een competentie wordt sneller en makkelijker geleerd als de correlerende drijfveren/talenten dezelfde richting opgaan.


Talenten herkennen
De Talenten- en competentiescan is uitermate geschikt om medewerkers in een team of afdeling inzicht te geven in (elkaars) talenten, en daarmee in de optimale inzet van elkaars talenten, gegeven de gezamenlijke team uitdaging. Het gaat er in een team of afdeling niet om dat er zoveel mogelijk diversiteit in talenten is, maar dat de beschikbare talenten zo optimaal mogelijk worden ingezet. De talenten die nodig zijn om als team succesvol te zijn verschillen immers per bedrijf of organisatie en zijn zeer afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. Wat wel een universele succesvoorwaarde is dat mensen zullen moeten samenwerken. En voor die competentie heeft niet iedereen evenveel talent…

Het hier getoonde ijsbergmodel van McClelland laat zien hoe onzichtbare drijfveren de basis vormen van onze opvattingen en waarden en tot uiting komen in zichtbaar gedrag.

Gebruiksvoorbeelden
Resultaatgebieden en taken
Competenties


Onze Tools:

Organisatiescan
SD-Waardentest
Talenten-en Competentiescan
Teamanalyse en vervolgstappen
Contextgeoriënteerde Verandermatrix
360-graden feedbackformulier