Resultaatgebieden

Resultaatgebied

We hebben 23 veel voorkomende resultaatgebieden in kaart gebracht. In de meeste gevallen is deze lijst afdoende om aan de meest voorkomende functies resultaatgebieden te koppelen. Bij zeer specifieke functies kan het voorkomen dat er toch een apart resultaatgebied gedefinieerd dient te worden met bijbehorende taken.

Een resultaatgebied bestaat uit een groep taken die nauw met elkaar verbonden zijn om een bepaald resultaat te behalen.

Taken

Taken zijn omschrijvingen van werkzaamheden die binnen een resultaatgebied uitgevoerd dienen te worden. De getoonde taken -opgenomen per resultaatgebied- zijn voorbeelden en zijn niet uitputtend bedoeld. Bij elke taak staan één of meerdere faciliterende competenties die vaak voor de betreffende taak nodig zijn om deze adequaat te kunnen uitvoeren.Talenten- en compententiescan
Gebruiksvoorbeelden
Resultaatgebieden
Competenties