Praktijkcasussen

“The proof of the pudding is in the eating”

The proof of the pudding is in the eating. Deze uitspraak wordt vaak gebruikt wanneer mensen zich afvragen hoe nuttig een theorie in de praktijk is. Deze vraag valt immers niet een, twee, drie te beantwoorden.

Er dient een balans gevonden te worden die gebaseerd is op kennis en kunde uit het verleden tegenover creativiteit en visies op de toekomst. Dit kan tot allerlei spanningen leiden die niet eenvoudig zijn op te lossen. Om deze spanning te illustreren, beschrijven we een aantal praktische casussen van bestaande organisaties die zogezegd worstelen met hun toekomst.

In de casusbeschrijving proberen we een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen. We focussen op de beschrijving van ist- (gebaseerd op het traditionele waardemodel) en soll-aspecten (waarbij een ander waardeparadigma wordt gebruikt) die passen in onze aanpak.