PAARS (Verbondenheid)

Personen met een sterke paarse drijfveer streven naar het behoud van goede tradities en vertrouwelijkheid. Zij zoeken veiligheid en geborgenheid. Deze personen vinden de mensen in de eigen kring belangrijk en zien deze graag als familie. Tevens hechten zij waarde aan regelmatig terugkerende momenten en zij stellen traditie erg op prijs. Paarse personen zijn bescheiden van aard en zijn bereid het eigenbelang in hoge mate op te offeren voor het belang van de groep. Het doel van paarse personen is dan ook niet om zich als individu te manifesteren.

Hoe herken je de aanwezigheid van Paars?
Op kantoor bijvoorbeeld aan de samenhang tussen mensen, de hoeveelheid foto’s en eigen spulletjes op bureaus; gesprekken met gesloten deuren (afzondering van groepjes) en bij het koffieapparaat; traditiegebruik en de toepassing van rituelen. Sterk wij-gevoel waarbij mensen wat afwachtend zijn, minder snel op de voorgrond treden. De leider treedt op natuurlijke wijze op de voorgrond.

Hoe herken je de afwezigheid van Paars?
Gebrek aan verbinding, geen gedeelde waardenset, snel wisselende samenstellingen en vrijheid om te gaan en staan, zonder emotionele binding en consequentie. Geen rituelen en historie om op terug te vallen. Weinig erkenning voor de natuurlijke orde met betrekking tot rollen. In organisaties kan het op de werkvloer “koud” en “kil” zijn.

Wat zijn motiverende prikkels voor het Paarse waardesysteem?
Organiseren van activiteiten die binding creëren zonder zakelijk belang. Tradities bouwen, rituelen installeren en onderhouden. Eren van voorouders, oprichters, e.d. Aandacht schenken aan familie (persoonlijk) gerelateerde zaken bij collega’s. Verhalen over vroeger.

Hoe ga je om met dit waardesysteem?
Verbinden op persoonlijk niveau vanuit gezamenlijke waarden en normen (Wij). Nederig opstellen. refereren aan tradities en gebeurtenissen uit het verleden. Zoek naar de ongeschreven regels: deze zijn leidend in alles wat er gebeurt. Heb respect voor de natuurlijke gang van zaken (“zo doen wij de dingen nu eenmaal”).

Leidinggeven binnen Paars


PAARS (Verbondenheid)
ROOD (Daadkrachtig)
BLAUW (Taakgericht)
ORANJE (Doel- en resultaatgericht)
GROEN (Relatiegericht)
GEEL (Inhouds- en conceptueel gericht)
TURQUOISE (Gericht op het geheel)