Organisatie-inrichting

Wat betekenen de recente ontwikkelingen voor de inrichting van de organisatie? Context is Leading ondersteunt de keuze en vorming van de inrichting in de mate van gewenste autonomie, verbinding en structuur. Inrichting naar centrale of decentrale beweging en de mate van gerichtheid naar klant.


De meest gebruikte toepassingsgebieden van onze Tools:

Organisatieontwikkeling
Organisatie-inrichting
Begeleiding van ontwikkeling en inrichting van processen
Samenlevingsontwikkeling
Integraties & Fusies
Cultuurontwikkeling & -transformatie
Projecten & Programma’s
Teamcreatie & Teamontwikkeling
Werving & Selectie
Medewerkerstevredenheid
(inter)Persoonlijk: Coaching & Begeleiding