Context is Leading

organisatieverandering en performanceverbetering

Onze Tools

Organisatiescan

Met deze in- en externe organisatiescan duiden we, samen met de opdrachtgever, de IST-SOLL situatie van de organisatie (inclusief haar organisatie-onderdelen) binnen de ontstane context.


Individuele SD-Waardentest

U krijgt inzicht in uw persoonlijke voorkeursgedrag gebaseerd op deze wetenschappelijk gevalideerde Waardentest. Mensen handelen namelijk voor een groot deel vanuit hun onbewuste drijfveren. Juist omdat het “niet handelen vanuit het onbewuste” als vermoeiend en inspannend wordt ervaren. De scores op de drijfveren worden gezien als talenten omdat iemand constant de neiging zal hebben de onderliggende behoeften te willen vervullen. Simpelweg door ervaring en herhaling zal iemand er dan ook vaak goed in worden. Het voorkeursgedrag kan zich dan ontwikkelen tot een kwaliteit.


Talenten- en compententiescan

In de Talenten- en competentiescan worden de natuurlijke sterktes (gevormd door de mate waarin een drijfveer aanwezig is) die een persoon scoort, vertaald naar bijbehorende competenties en de ontwikkelbaarheid hiervan.  Zowel een hoge als een lage drijfveer genereert talenten, en kan bijdragen aan de bijbehorende competenties en een indicatie geven van de ontwikkelbaarheid van bepaalde competenties.

Een competentie wordt sneller en makkelijker geleerd als de correlerende drijfveren/talenten dezelfde richting opgaan.
 


Teamanalyse

Iedere manager kent het probleem: een team ‘loopt niet’ of je krijgt jouw team niet mee. Maar hoe breng je daar verandering in? Hoe krijg je een goedlopend team? Met de teamanalyse van ContextisLeading krijg je inzicht in de motivatie en kracht van het team, waar valkuilen zijn, hoe de onderlinge interacties zijn en hoe drijfveren aansluiten bij de taken van het team. De SD-testuitslagen van de afzonderlijke groepsleden worden verwerkt in een groepsprofiel.


Verandermatrix

Samen met de opdrachtgever maken we de Verandermatrix, gebaseerd op de context-duiding en de in-/externe organisatiescan. In de verandermatrix staan de ontwikkelpaden, per waardensysteem afgestemd op de context. Samen met de opdrachtgever monitoren, begeleiden en coachen we de veranderbeweging en plotten we deze in de Verandermatrix. Kortom; een wetmatige,zorgvuldige en cocreërende werkwijze om te komen tot de gewenste organisatieverandering en performanceverbetering.