Om ‘fit for the future’ te blijven!

Om aansluiting te houden op de context

Om ‘fit for the future’ te blijven – toekomstbestending – is het van groot belang te weten wat de complexiteit is van de belangrijkste uitdagingen van de organisatie, de context.

Er is een verband tussen het tempo van verandering en de wijze waarop een organisatie zich inricht en haar werkzaamheden organiseert.

De bedrijven die een stabiele, goed voorspelbare context aantreffen – eveneens ‘links van het snijpunt’ – richten zich op ‘beheersing’. Met name corporates excelleren hierin.

Rechts van het snijpunt daarentegen,  is een wezenlijk andere context actueel: een complexe omgeving die getypeerd kan worden aan de hand van vier woorden:
– volatiel
-onzeker
-dynamisch
-ambigue

“In een veranderende context – een omgeving die nieuwe, meer complexe uitdagingen oplegt – zullen organisaties, reactief of proactief, zich moeten aanpassen om zichzelf in stand te houden.”

De ontwikkeling van links naar rechts van het snijpunt benadrukt de overgang van controle naar verbinding. Thans bevinden veel organisaties zich in de transformatie naar meer open, meer mensgerichte en meer veerkrachtige organisaties. ContextisLeading helpt daarbij!

Terecht dat men opgemerkt dat wij niet in een tijdperk van verandering leven, maar een verandering van tijdperk ervaren. Dit impliceert dat organisaties de complexiteit moeten leren omarmen en proberen open, ontvankelijk, adaptief, flexibel en gebalanceerd te zijn.

Wat betekent dit? FIT zijn!

FIT Een gezonde, ‘agile’ organisatie is optimaal afgestemd op de uitdagingen in de omgeving waarin het functioneert. De complexiteit van de omgeving is de belangrijkste indicator hoe de organisatie het best kan worden ingericht. Dit noemen we FIT. Darwin’s survival of the fittest – “It is not the strongest of species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change” – geldt ook hierbij.