Medewerkers-tevredenheid

Wat zijn de dominante waarden, wat vinden wij belangrijk? Wat kunnen wij doen om de tevredenheid van medewerkers te vergroten? Welke elementen spelen een rol bij de ontevredenheid en wat kunnen wij hieraan doen? In hoeverre staan ze open voor verandering en in welke mate ervaren ze weerstand, urgentie en perspectief om te veranderen?


De meest gebruikte toepassingsgebieden van onze Tools:

Organisatieontwikkeling
Organisatie-inrichting
Begeleiding van ontwikkeling en inrichting van processen
Samenlevingsontwikkeling
Integraties & Fusies
Cultuurontwikkeling & -transformatie
Projecten & Programma’s
Teamcreatie & Teamontwikkeling
Werving & Selectie
Medewerkerstevredenheid
(inter)Persoonlijk: Coaching & Begeleiding