Leidinggeven binnen Turquoise

Samenwerken in Turquoise
De kracht van samenwerken tussen mensen in Turkoois ligt in het vermogen om waarheid, kennis en kunde van eenieder collectief maken en deze te transformeren tot wijsheid van het systeem. Daarnaast is Turkoois goed in staat om samen te werken met alle dimensies van de realiteit.

Vertrouwen kweken
Stem je energetisch af op de ander en het universum. Praat vanuit je energetisch centrum en includeer alle realiteiten in contact.

Confronteren
Wees compleet open en luister én voel met je gehele systeem van zintuigen en waarnemingen. Ga uit van het principe ‘face everything, avoid nothing’. Wees waarderend voor wat is en meedogenloos mededogend over wat kan zijn.

Wat zijn Leiderschapskenmerken vanuit het Turquoise Waardesysteem?

  • In staat zijn om vanuit universele samenhang complexiteit te kunnen vertalen naar eenvoudige pragmatische zaken op indivueel, groeps, land en mondiaal niveau.
  • Energetisch, cognitief, emotioneel, spiritueel en fysiek op alle facetten van het leven en werk kunnen afstemmen.
  • De ander zijn of haar plaats in het grote geheel laten zien en ervaren.
  • Mededogen tonen en tegelijkertijd doorsnijdend zijn in het belang van wat gedaan moet worden.

Terug naar TURQUOISE (Gericht op het geheel)