Leidinggeven binnen Paars

Samenwerken in Paars
Samenwerking moet bijna organisch verlopen. De ordening in het team is natuurlijk. Een ieder vervult een rol die van nature bij hem/haar past. Teamleden horen elkaar zo goed aan te voelen dat er vrijwel geen woorden nodig zijn om samen te werken.

Vertrouwen kweken
Stel je nederig op. Heb eerbied voor wat er is en geweest is. De aandacht richten op de emotionele (persoonlijke en/of familiaire) binding met mensen. Stel “wij” voor “ik” en laat zien dat je bereid bent jezelf op te offeren voor het groepsbelang.

Confronteren
Door te zeggen wat er te zeggen is, onomwonden, zonder strategie of bijbedoeling. Confronteer in relatie tot wat het betekent voor de (veiligheid en voortbestaan) van de groep. Het gebruiken van een door de groep (op familiaire basis) geaccepteerde “Ouder-figuur” is behulpzaam om vertrouwen en veiligheid te kweken. In dit kader is het altijd raadzaam om de natuurlijke leiders van de groep in te zetten. Let op: Paars heeft de neiging om confrontaties te vermijden, zeker als ze het groepsbelang ondermijnen. Wees er bewust van dat confrontaties vaak in de persoonlijke sfeer zullen plaatsvinden (zoals dat in families ook gebeurt): door appreciërend op persoonlijke titel te confronteren kunnen doorbraken worden bereikt.

Wat zijn Leiderschapskenmerken vanuit het Paarse Waardesysteem? 

  • Bedding en veiligheid bieden. Kan mensen binden en hechte verbanden creëren.
  • Ervoor zorgen dat ‘bij deze organisatie/afdeling/team horen’ iets voorstelt.
  • Erkennen van, en gevoel hebben voor, tradities en historische waarden.
  • In staat zijn om een sterke committment te creëren en mensen het gevoel te geven met elkaar voor “een heilige missie” te gaan.

Terug naar PAARS (Verbondenheid)