Leidinggeven binnen Oranje

Samenwerken in Oranje
Samenwerken vraagt een gemeenschappelijk doel. Stel targets en uitdagingen vast, leg een stip op de horizon en vraag een ieder hoe hij/zij daar een bijdrage aan gaat leveren. Geef iedereen de ruimte om zelf invulling te geven aan het te behalen resultaat. Beloon zowel de samenwerking als de individuele prestatie.

Vertrouwen kweken
Erken individuele prestaties en status. Vier successen. Stimuleer creativiteit en beloon innovaties.

Confronteren
Confronteer doelgericht, in relatie tot de afgesproken targets. Wees prikkelend en uitdagend. Zorg voor verbeterprojecten (hoe kan jij nog beter worden?). Geef tips en wees duidelijk, concreet en to the point. Scheidt de zaak van de persoon in het geven van feedback.

Wat zijn Leiderschapskenmerken vanuit het Oranje Waardesysteem?

  • Resultaatgericht sturen, de doelen scherp voor ogen houden en strategisch manoeuvreren.
  • Gedreven ondernemerschap tonen en succesvol willen zijn.
  • Uitdagingen aangaan, kansen zien en benutten.
  • Een goede antenne hebben voor trends en ontwikkelingen.
  • Flexibel meebewegen met de werkelijkheid.
  • Zoeken naar mogelijkheden om succes te hebben.
  • Aanstekelijk elan en jezelf op goed verzorgde en professionele wijze presenteren.
  • Stimuleren van individuele initiatieven, mensen uitdagen hun mogelijkheden verder te verkennen en waarderen en belonen van successen.
  • In staat zijn om jezelf/ je afdeling / je organisatie concreet en met flair neer weten te zetten.

Terug naar ORANJE (Doel- en resultaatgericht)