Leidinggeven binnen Groen

Samenwerken in Groen
Om samen te werken is werkelijk contact maken essentieel. Dit betekent dat mensen zich op gevoelsmatig niveau met elkaar moeten kunnen verbinden. Dit alles vraagt om veel communicatie, begrip en inlevingsvermogen.

Vertrouwen kweken
Wees werkelijk geïnteresseerd in de ander. Vraag naar de gevoelslaag en laat vooral ook zelf je kwetsbare kant zien. Stel je gelijkwaardig op naar de ander.

Confronteren
Ga altijd uit van de dialoog en het geven van positieve feedback. Accepteer ook vooral de negatieve aspecten van iemand (leg uit dat deze niet negatief zijn). Wees niet te direct en te dwingend. Geef mensen de ruimte hun eigen antwoorden in zichzelf te vinden. Hou de confrontatie “zacht” van aard. Het is beter om eerst een beetje om de hete brei heen te draaien en pas daarna to the point te komen.

Wat zijn Leiderschapskenmerken vanuit het Groene Waardesysteem?

  • Aandacht hebben voor iedereen en iedereen de ruimte geven om gehoord te worden.
  • Mensen stimuleren hun ware zelf te leven. Ieder mens in zijn of haar eigenheid volledig accepteren.
  • Aandacht hebben voor processen en procesmatig denken (het gaat om het proces niet om het resultaat).
  • Mensen betrekken in besluiten en initiatieven.
  • Draagvlak creëren voor belangrijke veranderingen.
  • Mensen hun eigen verantwoordelijkheid geven.
  • Open atmosfeer creëren. Ook ruimte geven voor “veilige” kwetsbaarheid daarin.
  • De menselijke maat bewaken.
  • Goed luisteren, zelf zichtbaar durven zijn als mens met gevoelens.
  • Zaken persoonlijk maken en zichzelf daarin betrekken.

Terug naar GROEN (Relatiegericht)