Context is Leading

organisatieverandering en performanceverbetering

Leidinggeven binnen Geel

Samenwerken in Geel
Samenwerken is voor Geel een spel van talenten, waarbij iedereen zijn/haar unieke bijdrage levert omdat het leuk, leerzaam en boeiend is. Gele samenwerking gaat uit van een integrale benadering van het probleem waarin alle aspecten en facetten van de casus op waarde worden geschat en worden meegenomen.

Vertrouwen kweken
Laat zien dat je mee kunt gaan in complexe manier van denken. Doordenk de zaken goed en stel kritische en leerbevorderende vragen. Hou continu het geheel in ogenschouw bij het bespreken en doorgronden van zaken. Verras de ander met verrijkende inzichten en het leggen van nieuwe verbanden.

Confronteren
Wees helder en kritisch op basis van een heldere analyse van het onderwerp cq. probleem. Geel ontvangt graag feedback omdat het daarvan kan leren. Laat het individu zelf het antwoord op de vragen bedenken en uitpuzzelen. Stel veel drijfveer-gerichte vragen (waarom-vragen) en sluit uit aan op de unieke bijdrage die een ieder wil leveren.

Wat zijn Leiderschapskenmerken vanuit het Gele Waardesysteem?

  • Zorg voor een heldere visie en purpose (zingevingsgerichte doelstelling).
  • Wees een inspirerend baken voor je mensen.
  • Laat zien dat je overzicht hebt en begrijpt hoe alles met elkaar verbonden is en alles op elkaar in haakt. Maak keuzes vanuit een grotere context.
  • Focus de aandacht en de boodschap op het overstijgend doel van het systeem.
  • In staat zijn om complexe zaken simpel te maken en deze te communiceren in begrijpbare taal.
  • In staat zijn om hoofdlijnen van bijzaken te scheiden.
  • Wees “gezond” kritisch, creatief, scherp en ruimdenkend.

Terug naar GEEL (Inhouds- en conceptueel gericht)

icht)