Leidinggeven binnen Blauw

Samenwerken in Blauw
Samenwerking vraagt een goede taakverdeling en een goed werkproces. Als iedereen doet wat afgesproken is en waar hij voor verantwoordelijk is, met de beste intentie, dan gaat het goed. Samenwerken doen we voor maximale kwaliteit.

Vertrouwen kweken
Criteria: Ben je betrouwbaar, kom je je afspraken na.

Confronteren
Onpersoonlijk op basis van de gemaakte afspraken en regels. Gaat over de zaak en niet over de mens, op basis van de regels en de leer als uitgangspunt en waarheid.

Wat zijn Leiderschapskenmerken vanuit het Blauwe Waardesysteem?

  • Orde en zekerheid creëren. Helderheid geven over kaders en wat mensen kunnen verwachten. Transparantie over keuzes die worden gemaakt.
  • Toewijding, verantwoordelijkheid, zorgvuldigheid. Het goede voorbeeld geven.
  • De uitgezette lijnen duidelijk en gestructureerd vormgeven in: tijdpad, te volgen stappen, ijkpunten en evaluatiemomenten. Volhardend, maakt dingen echt af.
  • Betrouwbaar en voorspelbaar zijn. En: degelijk en stabiel.
  • Aanspreken, consequent zijn, afspreken, toetsen, consequenties verbinden aan afspraken.

Terug naar BLAUW (Taakgericht)