Ken Wilber’s AQAL model

Het AQAL-model van Ken Wilber bevat vier facetten van een organisatie: Proces (gedrag), cultuur, intentie en systemen. Er zijn zichtbare elementen (systemen en proces) en onzichtbare – onder de waterlinie (cultuur en intentie). En sommige elementen zijn collectief, andere individueel.

De gedachte achter deze ‘integrale kaart’ is: elke interventie die slechts één van de vier elementaire facetten integreert is incompleet, aspectmatig en eenzijdig. Of (positief geformuleerd): elke ambitie of doelstelling valt uiteen in vier aspecten: persoonlijke ontwikkeling en leiderschap (individueel/innerlijk), competenties en gedrag (individueel/uiterlijk), cultuur en communicatie (collectief/innerlijk) en systemen en processen (collectief/uiterlijk). Om wezenlijke verandering te bewerkstelligen, dienen al deze aspecten van organisatie- en teamontwikkeling te worden verweven tot een integrale aanpak.

 ‘Predictions are valuable in a complicated (but foreseeable) world, but they lose all relevance in a complex (and unpredictable) world’