Individuele SD-Waardentest

U krijgt inzicht in uw persoonlijke voorkeursgedrag gebaseerd op deze wetenschappelijk gevalideerde Waardentest.


De scores op de drijfveren worden gezien als talenten omdat iemand constant de neiging zal hebben de onderliggende behoeften te willen vervullen. Simpelweg door ervaring en herhaling zal iemand er dan ook vaak goed in worden. Het voorkeursgedrag kan zich dan ontwikkelen tot een kwaliteit.

Ook het management kan veel baat kan hebben bij het inzicht dat ontstaat bij een SD-Waardentest. De drijfveren van de collega’s blijken vaak niet bij iedereen altijd even duidelijk op het netvlies te staan. Inzicht in drijfveren en talenten en vooral de vertaling daarvan naar effectief communicatiegedrag, managementstijl en coaching tips geeft leidinggevenden materiaal om hierop te anticiperen en zodoende een betere performance te realiseren.


Het hier getoonde ijsbergmodel van McClelland laat zien hoe onzichtbare drijfveren de basis vormen van onze opvattingen en waarden en tot uiting komen in zichtbaar gedrag.

Onze Tools:

Organisatiescan
SD-Waardentest
Talenten-en Competentiescan
Teamanalyse en vervolgstappen
Contextgeoriënteerde Verandermatrix
360-graden feedbackformulier