GROEN (Relatiegericht)

Personen met een sterke groene drijfveer streven naar leuke en prettige contacten met mensen. Zij zijn over het algemeen sociaal ingesteld en hebben een goede antenne voor de gevoelens van andere personen. Tevens hebben ze behoefte aan een eerlijke balans tussen werk en privé. Ze hebben oog voor zwakkeren en een hekel aan arrogantie. Tevens vinden zij gelijkwaardigheid, onderlinge warmte en betrokkenheid belangrijk.

Hoe herken je de aanwezigheid van Groen?
Groen herken je aan het streven naar harmonie en innerlijke verrijking en aan de behoefte om “werkelijk” (op gevoelsniveau) contact met elkaar te maken. Groen staat open voor alles wat zich voordoet en accepteert verschillen tussen mensen en meningen.

Hoe herken je de afwezigheid van Groen?
Gemeenschappelijke waarden en normen ontbreken. Er is weinig gevoel voor samen en er is sprake van een gebrek aan relationeel contact. Het gevoelsleven doet niet mee of wordt ontkend, vermeden en/of niet serieus genomen. Men praat vooral over mensen en niet met mensen. Gesprekken zijn gecentreerd rondom resultaat, functionaliteit en feiten en nemen de menselijke dimensie niet ogenschouw.

Wat zijn motiverende prikkels voor het Groene waardesysteem?
Ruimte bieden voor reflectie. Het delen van gevoel en openheid bevorderen. Echt contact maken, in plaats van alleen de ‘zaak’ bespreken. Mensen de vrijheid gunnen om zichzelf te uiten. Accepteren van verschillende denkbeelden en standpunten. Alles op waarde inschatten en benoemen.

Hoe ga je om met dit waardesysteem?
Groen is procesgericht en het is daarom belangrijk het proces voorrang te geven boven het resultaat. Maak ruimte om gevoelens, belevingen en ervaringen te bespreken waardoor mensen kunnen leren. Voorbij de doelgerichtheid mogen en kunnen adresseren wat er speelt op het gevoelsniveau en daar aansluiting met elkaar vinden is essentieel. Houdt oog voor de groep en de voorkeur voor harmonie. Sluit niemand uit en laat iedereen het woord doen indien gewenst.

Leidinggeven binnen Groen


PAARS (Verbondenheid)
ROOD (Daadkrachtig)
BLAUW (Taakgericht)
ORANJE (Doel- en resultaatgericht)
GROEN (Relatiegericht)
GEEL (Inhouds- en conceptueel gericht)
TURQUOISE (Gericht op het geheel)