GEEL (Inhouds- en conceptueel gericht)

Voor personen met een sterke gele drijfveer is vooral het leren en ontwikkelen van inhoudelijke dingen erg belangrijk. Zij streven naar het opdoen van kennis, inzicht en zijn gesteld op weten en begrijpen. Zij willen graag vrijheid in doen en denken en kunnen pas handelen nadat zij zaken begrepen hebben. Het hebben van een strategie is voor hen belangrijk, een goed idee zal altijd goed worden bekeken. Gele personen worden door leuke en complexe dingen gemotiveerd, de denkstijl is theoretisch en modelmatig. Zij willen dingen graag in breder perspectief plaatsen en beoordelen nieuwe ideeën en theorieën streng. Gele personen denken het liefst van groot naar klein: eerst de hoofdlijn, dan de details. Zij zoeken naar waarheid en omdat er in principe maar één waarheid is, is het maken van compromissen niet altijd eenvoudig.

Hoe herken je de aanwezigheid van Geel?
Geel herken je aan de grote hoeveelheid verbanden en ideeën en de hoge mate van complexiteit die ingebracht worden. Geel vertrekt vanuit een overkoepelende visie op een systeem en kijkt naar wat het systeem nodig heeft om te kunnen groeien en bloeien. Geel kenmerkt zich ook door een enorme gedrevenheid en focus. Vaak heeft Geel visionaire en revolutionaire ideeën over de toekomst.

Hoe herken je de afwezigheid van Geel?
Er is een gebrek aan focus vanuit een groter plaatje. Men heeft geen overzicht en geen beeld van de toekomst. Men is niet in staat problemen van meerdere kanten te bekijken. Men is “bang” voor chaos en turbulentie. De energie “stroomt” niet en structuren en processen zijn er vooral om dingen in stand te houden. Er is weinig visie en de waan van de dag regeert.

Wat zijn motiverende prikkels voor het Gele waardesysteem?
Formuleren van een inspirerende overkoepelende visie/purpose die ten dienste staat van het werk (en/of de wereld) dat gedaan moet worden en waarmee mensen zich kunnen verbinden. Werk vanuit waarden in plaats van vanuit doelen. Richt de aandacht op zowel proces als inhoud. Maak ruimte om te brainstormen en te filosoferen over complexe vraagstukken.

Hoe ga je om met dit waardesysteem?
Bij Geel is vrijheid en verandering de norm. Geel wil de ruimte hebben om vrij te kunnen bewegen en te doen wat nodig is in het belang van iets groters. Geel kan met alle waardesystemen schakelen en wil weten “Hoe” het zit. Onderzoeksruimte bieden voor wat is en wat dit betekent is essentieel.

Leidinggeven binnen Geel


PAARS (Verbondenheid)
ROOD (Daadkrachtig)
BLAUW (Taakgericht)
ORANJE (Doel- en resultaatgericht)
GROEN (Relatiegericht)
GEEL (Inhouds- en conceptueel gericht)
TURQUOISE (Gericht op het geheel)