Gebruiks-voorbeelden

Coachingsadviezen

U heeft bijvoorbeeld alleen behoefte aan enkele coachingsadviezen voor een bepaalde competentie, dan zoekt u de betreffende competentie op en bekijkt daar de geformuleerde coachingsadviezen voor die competentie.


Resultaatgebieden en competenties

U wilt weten in het kader van een nieuwe functie welke competenties daarvoor van belang zijn, ga dan naar de resultaatgebieden die u voor de betreffende functie van belang vindt en kijk welke faciliterende competenties worden genoemd bij de taken.


Analysetool voor veranderbeweging

Uw organisatie is bezig met een transformatieproces, wie heeft welke talenten en bijbehorende competenties? Wie kan het beste bepaalde intervisies uitvoeren om de gewenste verandering tot een succes te maken? Hoe is de verdeling van talenten en competenties binnen de teams, sluit de huidige teamsamenstelling aan op de ontstane context? 


Selectie-, ontwikkel- of beoordelingstraject

U bent bezig met een selectie-, ontwikkel- of beoordelingstraject, en wilt iemand over een bepaalde competentie aan de tand voelen, ga hiervoor  naar de betreffende competentie en stel de relevante interviewvragen.


Talenten-en Competentiescan
Gebruiksvoorbeelden
Resultaatgebieden en taken
Competenties