Projecten succesvol managen

In een omgeving met toenemende complexiteit is voorspelbaarheid en beheersing niet eenvoudig, dit geldt dus ook voor het managen van projecten. In de praktijk blijken met name complexe projecten zelden te worden afgerond conform de verwachtingen.

Projectmatig werken is paradoxaal in zijn effectiviteit; je moet focus aanbrengen en reduceren, anders is een project nauwelijks uit te voeren, laat staan gestructureerd uit te voeren. De uitdaging zit in het reduceren, hiermee verlies je snel de samenhang en verbinding uit het oog. Terwijl die juist noodzakelijk zijn om met name de haalbaarheid en het draagvlak goed in te schatten.

Willen we van ons project een succes maken, zullen we dus de context helder in beeld moeten hebben en vervolgens onze projectorganisatie en werkwijze daarop af moeten stemmen.

Projectmatig werken nieuwe stijl; van stabiel en meervoudig, naar verbindend en meerduidig.

1. Projecten en de context
2. Soorten projecten?
3. De goede project start-up!
4. Project-resultaat

Contextgeoriënteerd werken
Waarom contextgeoriënteerd werken?
Afgestemd op de context; Missie, visie en strategie
Strategische ontwikkelingsfasen
Leidinggeven in een veranderende context
Projecten succesvol managen