De theorie van Graves

Het fundament van onze tools is het waardensysteem van professor Clare W. Graves. Deze hoogleraar psychologie leefde van 1914 tot 1986 en bedacht na jaren wetenschappelijk onderzoek een systeem dat een verklaring geeft voor het gedrag van mensen. Dit systeem is door Beck en Cowan verder ontwikkeld tot een methodiek om de drijfveren van mensen in kaart te brengen (Spiral Dynamics). De basis van deze methodiek is de overlevings- of ontwikkelingsdrang die in mensen schuilt. Onze drijfveren bepalen voor een groot deel de wijze waarop wij omgaan met deze drang.

Niet alleen onze waarden bepalen ons gedrag, ook de context! De waardensystemen staan niet los van elkaar maar komen uit elkaar voort. Ze volgen elkaar als het ware op. Het éne waardensysteem is niet beter dan het andere. We dragen ze allemaal in ons. Afhankelijk van de context waar iemand zich in begeeft, roept deze persoon de juiste waarde daarvoor af.

De methodiek en de theorie van Graves bieden ons zeven verschillende drijfveren, elk met een eigen kleur. De zeven drijfveren geven een verklaring voor menselijk gedrag in verschillende omstandigheden.

Ieder mens heeft een eigen combinatie van voorkeuren voor bepaalde drijfveren; we zullen ons aangetrokken voelen tot bepaalde drijfveren, maar we huiveren van verschillende elementen van andere drijfveren.

PAARS (Verbondenheid)

ROOD (Daadkrachtig)

BLAUW (Taakgericht)

ORANJE (Doel- en resultaatgericht)

GROEN (Relatiegericht)

GEEL (Inhouds- en conceptueel gericht)

TURQUOISE (Gericht op het geheel)