Context is Leading

organisatieverandering en performanceverbetering

Contextgeoriënteerd werken

Iedere organisatie is onderdeel van een sociale omgeving en functioneert – per definitie – in een specifieke context. Deze omgeving kan getypeerd worden aan de hand van bijvoorbeeld de concurrentiegraad, verwachtingen van klanten en andere marktkenmerken, alsmede geografische, technologische, maatschappelijke tot zelfs existentiële aspecten waaraan de organisatie zich relateert.

De wijze waarop de sociale omgeving – de maatschappij, de economie – individuele organisaties beïnvloedt is met name afhankelijk van de mate van complexiteit; is de context stabiel en voorspelbaar of chaotisch en onbeheersbaar?

“In een veranderende context – een omgeving die nieuwe, meer complexe uitdagingen oplegt – zullen organisaties, reactief of proactief, zich moeten aanpassen om zichzelf in stand te houden.”

Een organisatie is per definitie onderdeel van een omgeving, ondervindt invloeden daarvan en dient hier ten behoeve van diens voortbestaan adequaat op te reageren. Dit stelt eisen aan de structuur en configuratie van een organisatie, met andere woorden aan de organisatievorm.

Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels

Waarom contextgeoriënteerd werken?
Om ‘fit for the future’ te blijven!
Contextsensitiviteit


Waarom contextgeoriënteerd werken?
Afgestemd op de context; Missie, visie en strategie
Strategische ontwikkelingsfasen
Leidinggeven in een veranderende context
Projecten succesvol managen