Kennisplein

Wil je gebruik maken van onderstaande courses of een custom-made course afgestemd op jouw organisatie? Neem contact met ons op.


De Waardesystemen

In deze course leer je de verschillende waardesystemen en hoe daarmee om te gaan.


Performanceverbetering

Is 30% performance-verbetering genoeg? In deze course leer je inzicht te krijgen wat de resultaten zijn van de stappen binnen fasegewijze organisatieontwikkeling.


Impact, FIT en Grip

HOE BLIJVEN WE IN ‘THE DRIVING SEAT’

Welke leiderschapsstijl is het meest effectief? Welk type strategie en aansturing is het meest geschikt voor het effectief beheren van de workforce.


Leidinggeven in een veranderende context

In deze course wordt de dynamiek geschetst die de organisaties uitnodigt zich te transformeren naar nieuwe vormen van organiseren en samenwerken. Zonder een actieve betrokkenheid van bestuurders of/en directieleden komt deze transformatie niet op gang en zeker niet tot een goed einde.


Zorgbedrijf 3.0

Voor zorgbedrijven geldt; óf aanpassen óf sneuvelen. De wereld verandert sneller en ingrijpender dan de meeste zorgbedrijven doorhebben of aankunnen. In een kantelperiode moeten zorgbedrijven zich instellen op permanente verandering: de verandering wordt de constante en dan vooral de schoksgewijze, radicale verandering.


De vierde industriële revolutie

In de vierde industriële revolutie gaan veranderingen sneller dan ooit door het samengaan van technologieën als blockchain, robotisering en het internet of things. Dat leidt tot angst en onzekerheid.
Er is maar één antwoord: Transformatie. Deze tijd vraagt om transformatie. Een transformatie die vanuit de medewerker én de manager komt.


Van controle naar loslaten

Controle verlamt professionaliteit en creativiteit. Toch grijpen leiders massaal naar het vertrouwde controlemechanisme zodra zaken niet helemaal lopen als verwacht. Of wanneer zaken tegenzitten. Bereiken ze daarmee wat ze willen of creëren ze juist het tegendeel?


Powered by elearningfreak.com
Powered by elearningfreak.com