Contextsensitiviteit

FIT begint met contextsensitiviteit

FIT begint met contextsensitiviteit: de openheid voor ontwikkelingen buiten de organisatie en het vermogen om de complexiteit van de omgeving goed in te schatten.

Vervolgens behoort een organisatie te weten, of door experimenten snel te leren, welke aanpassingen de organisatie moet maken om weer aan te sluiten op de veranderde omgeving. De toenemende complexiteit vergt meer openheid en diversiteit. Vandaar dat procedures en routines plaats maken voor vormen van zelforganisatie.

De leiderschapsstijl wordt meer dienend en faciliterend.

Professionals weten zich empowered om hun vakmanschap te ontwikkelen en toe te passen, gericht op het bijdragen aan gemeenschappelijk doelen. Wij definiëren professionals als een categorie werknemers die aansluiten op de professionele organisatie: zij zijn intrinsiek gemotiveerd; voldoen aan Daniel Pink’s kenmerken van autonomie, vakmanschap (mastery) en zingeving (purpose); werken graag en goed samen, delen kennis en ervaring; geven elkaar constructieve feedback, en leren van elkaar. Professionals zijn taakvolwassen en kunnen goed functioneren in een zelf-georganiseerd verband.


De FIT slaat zowel op ontwikkelingen buiten als binnen de organisatie.

Organisaties kunnen hun FIT namelijk ook versterken door te reageren op ongewenste situaties binnen de organisatie. Dat kan een mismatch zijn tussen een werknemer en diens rol en verantwoordelijkheden; het niet adequaat functioneren van een leidinggevende of de werksfeer in een team. Het is de bedoeling een ongewenste situatie ten eerste te voorkomen en wanneer deze zich alsnog voordoet zo snel mogelijk te veranderen tot een gewenste situatie.

Na de FIT is het van groot belang dat directies inzicht hebben welke interventies het meest impact hebben op performanceverbetering.

De ambitie duurzaam presteren wordt immers beperkt door de (gegeven) beschikbaarheid van tijd, geld en energie. Met andere woorden: hoe kan ik een gegeven budget optimaal besteden? Het antwoord ligt voor de hand: door de meest effectieve maatregelen uit te voeren!

De vraag is natuurlijk: Kun je in een complexe, dus vrij onvoorspelbare omgeving vooraf de meest rendabele maatregel bepalen en onverkort uitvoeren? Het is niet eenvoudig, maar wel mogelijk.


Onze werkwijze

Het vraagt ten eerste om een zorgvuldige, kort-cyclische analyse van bijvoorbeeld de teamperformance om überhaupt de huidige situatie vast te stellen. Het genereren en benutten van deze data kan via de SD-Waardentest en Organisatiescan.

Het creëren van impact maakt – naast data – ook gebruik van de veranderkundige kennis. We kunnen namelijk op voorhand een selectie maken welke interventies aansluiten op je veranderkundige ambities.

We maken onderscheid tussen vier type verandertrajecten, afgeleid van de fasegewijze ontwikkeling van teams en organisaties. In toenemende mate van complexiteit zijn dit:
1. Vitaliseren
2. Optimaliseren
3. Heroriënteren
4. Transformeren

Context is Leading biedt unieke ontwikkelprogramma’s en helpt organisaties het allerbeste uit hun mensen te halen.

Samen met de opdrachtgever maken we de Verandermatrix, gebaseerd op de context-duiding en de in-/externe organisatiescan. In de verandermatrix staan de ontwikkelpaden, per waardensysteem afgestemd op de context. Samen met de opdrachtgever monitoren, begeleiden en coachen we de veranderbeweging en plotten we deze in de Verandermatrix. Kortom; een wetmatige, zorgvuldige en co-creërende werkwijze om te komen tot de gewenste organisatieverandering en performanceverbetering.

Contextgeoriënteerd werken
Waarom contextgeoriënteerd werken?
Om ‘fit for the future’ te blijven!