Competenties

In de Talenten- en competentiescan van Context is Leading maken we gebruik van 50 competentieprofielen.

Dit zijn de bouwstenen om de competentiemodelen op maat te maken die voor uw organisatie van toepassing zijn.

Competentiemodel

Binnen het competentiemodel maakt u zelf een keuze uit de competenties voor een functie. Hieropvolgend maakt u de competentie specifiek op gedragsniveau voor uw functie door de gewenste gedrags- voorbeelden te selecteren. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te kiezen. Gedragsvoorbeelden voor een functie kunnen derhalve op verschillende niveaus gekozen worden. 

Per competentie geeft Context is Leading: 

  • Een definitie
  • Gedragsvoorbeelden op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau.
  • Een indicatie van de ontwikkelbaarheid van de competentie op basis van de Talenten.
  • Interviewvragen voor manager, trainer of coach.
  • Ontwikkelactiviteiten: suggesties voor een kandidaat om zichzelf te ontwikkelen op de competentie.
  • Coachingsadviezen: adviezen voor de manager, trainer of coach.

Voorbeelden:

Wilt u meer informatie over competenties en resultaatgebieden?
Neem gerust contact met ons op.


Talenten- en compententiescan
Gebruiksvoorbeelden
Resultaatgebieden en taken
Competenties