Casus Zorgkosten-verzekeraar

Een aantal jaren geleden heeft een grote zorgverzekeraar zijn gehele informatiesysteem uitbesteed aan een grote outsourcingpartij. De reden lag vooral in kostenreductie.
De context waarin de beslissing op dat moment werd genomen, kon well defined worden genoemd.

De oplossing was zeker (certain) te noemen. ‘De wereld’ was voorspelbaar met betrekking tot wetgeving, technologie en demografische ontwikkelingen. De organisatie reageerde hierop met een oplossing die een goed voorspelbaar resultaat opleverde.

De organisatie is echter recent in een totaal andere context terechtgekomen. In dit verband zijn Healthcare 4.0 en gegevensbeveiliging relevant. Er vond een versnelde pluraliteit van maatschappelijke ontwikkelingen plaats. De IT-vereisten waren – en zijn nog steeds – enorm aan het veranderen. Healthcare 4.0 vraagt om integratie van kennis, informatie en technologie tot in de ‘woonkamer’. De behoefte aan geheel andere systeemarchitecturen is aan het ontstaan.

De langzaam veranderende context, waarin outsourcing toen een goede beslissing was, leidde uiteindelijk tot een zogenaamde rigide lock-in.
Zonder dat men dit van tevoren had kunnen zien aankomen.

In onze manier van redeneren bevond het bedrijf zich ineens in een context die niet zo gemakkelijk meer te definiëren was.

Ill-defined dus met ook nog eens de onzekerheid over waar de ontwikkelingen nog meer naartoe zouden leiden (uncertain).

Hoe hier nu mee om te gaan?


Wilt u de casus lezen? Klik hieronder om deze te downloaden.