Casus Veiligheidsdomein

Nederland is opgedeeld in zogenaamde veiligheidsregio’s zijnde een gemeenschappelijke regeling waarbinnen de gemeentelijke bevoegdheden zijn gedelegeerd op het gebied van veiligheid, zoals brandweer, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing.

In deze casus gaat het specifiek om de brandweer. Voor het gemak kiezen we de brandweer dus als de organisatie.

De organisatie kent, binnen de context waarin zij opereert, een aantal significante ontwikkelingen:

  • Europese wetgeving zal het ‘vrijwilligers’ construct binnen enkele jaren niet langer toestaan. Mocht het zover komen, dan verplicht dit de organisatie om over te stappen naar parttime contracten. Dat betekent een structureel hogere kostenpost voor de organisatie. En daarmee voor alle Veiligheidsregio’s. 
  • Afgezet tegen ons omringende landen ligt de veiligheid in Nederland op een hoog niveau, Het aantal incidenten is in de afgelopen jaren dan ook structureel afgenomen. Kijken we naar nut en noodzaak en inzet van belastinggeld, dan kan het niet anders dat de brandweer de komende jaren onder politieke druk komt te staan. Mogelijk volgt hieruit de opdracht om meer onderling met elkaar samen te werken. Wie weet staat de 24-uurs constructie ter discussie. Wellicht kan, zoals in andere landen, brandbestrijding zelfs worden geoutsourcet naar een privaat bedrijf. 
  • De technologie in deze wereld verandert ook in snel tempo. Denk aan de toenemende inzet van drones bij inspecties en brandbestrijding. Onderzoeken wijzen uit dat de brandbestrijding zelf ook onderhevig is aan andere inzichten. Gevolg van dit alles is dat per inzet op die manier minder mensen nodig zijn.

Wilt u de casus lezen? Klik hieronder om deze te downloaden.