BLAUW (Taakgericht)

Personen met een sterke blauwe drijfveer willen dingen goed organiseren en streven in het werk naar orde en zekerheid. Zij hechten waarde aan regels en discipline en maken werkzaamheden graag af. Blauwe personen zijn loyaal aan structuren en systemen en zij zullen de vooraf vastgelegde processen volgen. Zij willen waardering voor eigen inzet en zijn gesteld op zekerheden en heldere afspraken.

Hoe herken je de aanwezigheid van Blauw?
Blauw herken je aan de structuur en de regels; de vorm van het speelveld is onderwerp van gesprek en in mindere mate het spel zelf. Als het over het spel gaat, gaat het over de spelregels (ook weer de vorm) maar niet zozeer over de inhoud.

Hoe herken je de afwezigheid van Blauw?
Chaotisch, geen vaste regels. gebrek aan afspraken en veel ad hoc acties, veel koerswijzigingen vanuit omgevingsverandering, emotionele betrokkenheid en het uitleven ervan. Dingen wel starten maar niet afmaken.

Wat zijn motiverende prikkels voor het Blauwe waardesysteem?
•Afspraken SMART maken
•Helderheid geven over structuur en proces
•Plan, Do, Check , Act ook daadwerkelijk uitvoeren.
•Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

Hoe ga je om met dit waardesysteem?
•Gesprek over dat wat goed gaat en dat wat nog beter kan (100% kwaliteit)
•Betrouwbaarheid; afspraken nakomen, op tijd zijn (liefst 5 minuten te vroeg).

Leidinggeven binnen Blauw


PAARS (Verbondenheid)
ROOD (Daadkrachtig)
BLAUW (Taakgericht)
ORANJE (Doel- en resultaatgericht)
GROEN (Relatiegericht)
GEEL (Inhouds- en conceptueel gericht)
TURQUOISE (Gericht op het geheel)