Begeleiding van ontwikkeling en inrichting van processen

De markt is constant in beweging: de eisen van klanten veranderen, er moeten nieuwe producten op de markt komen en de interne operationele structuren worden continu herzien. 

Al deze veranderingen vereisen dat bedrijven zich in hoge mate kunnen aanpassen, zodat ze op gelijke voet kunnen blijven met harde concurrentie. Helaas worden de mensen vaak vergeten in veranderingsprocessen, waarbij veel medewerkers verandering als dwaas bestempelen – wat natuurlijk niet zo is. Context is Leading helpt medewerkers het veranderingsproces te begrijpen en het succes ervan in te kopen.

Welke veranderingen zijn wenselijk in het licht van de ontwikkeling en inrichting? Wat is er nodig om dit te realiseren? Welke drijfveren werken mee en tegen in deze ontwikkelingen en hoe kunnen we dit gebruiken om succes te boeken?


De meest gebruikte toepassingsgebieden van onze Tools:

Organisatieontwikkeling
Organisatie-inrichting
Begeleiding van ontwikkeling en inrichting van processen
Management-ontwikkeling
Integraties & Fusies
Cultuurontwikkeling & -transformatie
Projecten & Programma’s
Teamcreatie & Teamontwikkeling
Werving & Selectie
Medewerkerstevredenheid
(inter)Persoonlijk: Coaching & Begeleiding
Marketing / Verkoop
Personeels-ontwikkeling
Outplacement