Afgestemd op de context; Missie, visie en strategie

Missie van de organisatie

Als je de TEDx-presentatie van Simon Sinek eenmaal heb gezien vergeet je nooit meer het belang van een goede en heldere missie: geef duidelijk aan waarom je doet wat je doet en wat je voor klanten wil betekenen. Met andere woorden: in welke fundamentele behoefte kan een organisatie voorzien?

Dit is niet alleen een ankerpunt voor de ontwikkeling van de visie, de doelstellingen en de strategie. Het is ook een referentie voor individuele medewerkers. Wanneer zij zich verbinden op de missie van de organisatie (alignment) dan zullen zij hun werkzaamheden als zinvolle, betekenisgevende of zelfs als bezielende activiteiten ervaren. Een dergelijke betrokkenheid is herkenbaar in de passie die mensen tonen, maar zijn bovenal herkenbaar in de bevlogenheid van medewerkers, een maatstaf van modern medewerkeronderzoek.

Voorbeeld:

Steve Jobs daagde iedereen uit, maakte namens Apple prachtige commercials waarin hij geniale personen zoals Gandhi, Picasso en de Wright brothers, opvoerde die tegen de gevestigde orde rebelleerden en het onmogelijke presteerden. Hij wist Apple te ‘framen’ als next level en toonde met zijn producten waar creativiteit toe leidt. Zijn verhaal luidde niet: “wij maken de beste computers: ze zijn mooi ontworpen en gebruiksvriendelijk. Nee. Apple’s missie werd ‘van binnenuit’ geleefd en daar haken consumenten op aan. Potentiële klanten geloven een dergelijke intrinsieke belofte en dit motiveert hen meer dan marketing slogans als ‘het mooiste design, het beste product’ en andere verkooppraatjes.

We omschrijven de missie als een korte, krachtige verwoording van de identiteit en kernopdracht van de organisatie. Een missie geeft aan wat in alle komende veranderingen onverantwoord blijft. Een missie geeft niet aan waar we naartoe moeten, maar wel of we afdwalen. Ze biedt daarom houvast, verbindt mensen met elkaar, brengt mensen in beweging en trekt hen in een bepaalde richting.

Een visie werkt stabiliserend en verbindend, als een anker. Zeker wanneer de visie geborgd is in de organisatiecultuur. Daarnaast geeft een visie ook de ambitie weer en de daarbij van pas komende kwaliteiten. Hierdoor fungeert een visie ook als een dynamiserend en richtinggevend baken.

Een heldere missie gaat vergezeld van een visie waarin het pad naar het gewenste toekomstbeeld wordt geschetst. Een missie geeft aan wat in alle komende veranderingen onverantwoord blijft.

Visie; “het lonkende toekomst perspectief”

Contextgeoriënteerd werken
Waarom contextgeoriënteerd werken?
Afgestemd op de context; Missie, visie en strategie
Strategische ontwikkelingsfasen
Leidinggeven in een veranderende context
Projecten succesvol managen