360-graden Feedbackformulier

Door gebruik te maken van ons online 360-graden feedback-formulier brengt u op een eenvoudige en laagdrempelige wijze de huidige (werk)prestaties van uw medewerkers individueel in beeld.


Vervolgens kunt u samen bepalen wat de talenten van de medewerker zijn en met welke verbeterpunten hij aan de slag kan gaan. U motiveert de medewerker om zijn volledige potentieel te benutten en zijn bijdrage aan het team te vergroten.


Kenmerken van het 360-graden feedbackformulier

Het meest opvallende kenmerk is de betrokkenheid van meerdere personen bij deze methode. Er wordt een compleet beeld geschetst door meerdere personen vanuit verschillende perspectieven de prestaties van een medewerker te laten beoordelen. De medewerker is echter niet passief in dit proces. Hij krijgt ook de gelegenheid om zijn functioneren te verwoorden en te beargumenteren. Door zijn visie tegen de mening van anderen af te zetten, komt er ook een leerproces op gang. De medewerker krijgt zo een duidelijk beeld van zijn sterke punten en de zwakke punten waar hij aan moet werken. Het is een motiverende methode die zich niet richt op de zwakke punten, maar op de kansen en mogelijkheden van de medewerker.


Wat zijn de voordelen van 360 graden feedback?

Het grootste voordeel van 360 graden feedback is dat de medewerker feedback krijgt van de personen waar hij dagelijks nauw mee samenwerkt, en niet alleen van de leidinggevende die over het algemeen slechts zijdelings met de medewerker te maken krijgt. Hierdoor komt de nadruk minder op het resultaat in cijfers te liggen, maar meer op talent en kansen. Door de 360 graden feedback-methode kan de medewerker zijn eigen talenten en zwakke punten herkennen en zichzelf specifiek op bepaalde gebieden verder ontwikkelen. De 360 graden feedback is ook een betrouwbare methode gebleken, studies wijzen uit dat de resultaten accuraat zijn. Het is ook een laagdrempelige methode, mensen zijn vaak mild in hun woordkeuze wanneer de medewerker bij een gesprek aanwezig is. Er heerst vaker een sfeer van een streven naar verbetering in tegenstelling tot het downgraden van een collega. Het is een proces waar iedere deelnemer van kan leren.

Ons online 360-graden feedbackformulier is eenvoudig in gebruik en de rapportage is snel beschikbaar.


Kent de methode ook nadelen?

De 360 graden feedback-methode staat of valt bij betrouwbare mensen die deel uitmaken van de feedbackgroep. Het is belangrijk dat de feedbackgroep eerlijk feedback geeft en niet handelt uit eigenbelang. Er is zogezegd uit onderzoek gebleken dat het gebruik van de 360 graden feedback-methode betrouwbare resultaten oplevert. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin deze methode niet is aan te raden. Een werkomgeving die zeer competitief of zelfs vijandig is, of een afdeling waar een angstcultuur heerst, heeft geen geschikte basis voor een dergelijke methode. De methode werkt het best in een werkomgeving waarbij men als team het beste uit zichzelf en uit elkaar wil halen. Een werkomgeving waarin men talenten wil ontwikkelen om deze in te zetten binnen het team.


Onze Tools:

Organisatiescan
SD-Waardentest
Talenten-en Competentiescan
Teamanalyse en vervolgstappen
Contextgeoriënteerde Verandermatrix
360-graden feedbackformulier