Verbinding + Vertrouwen + Vrijheid = Succes

admin dooradmin

Verbinding + Vertrouwen + Vrijheid = Succes

Leiderschap gericht op verbinding, vertrouwen en vrijheid en verantwoordelijkheid brengt succes. Er zit een belangrijke volgordelijkheid in deze moderne manier van leiderschap.

Verbinding

Het begint met verbinding. Verbinding tussen het doel van de organisatie en de individuele motivatie, competentie en gezondheid van een medewerker. Verbinding ontstaat door zinvolheid te onderzoeken. Onderzocht moet worden wat zinvol is voor de organisatie en wat zinvol is voor de medewerker. Anders gezegd; het moet duidelijk zijn welke waarde een medewerker moet toevoegen aan de organisatie en welke waarden een medewerker zelf in het werk wil terug zien. Pas als hier overeenstemming over is kun je verder.

De toegevoegde waarde van medewerker wordt vastgelegd in het resultaat dat van de medewerker verwacht wordt. Daarna worden de voorwaarden vastgelegd waarmee het resultaat gehaald kan worden.  Juiste competentie, ondersteuning, beschikbaarheid van hulpmiddelen enz.

Vertrouwen

Dit is nodig voor de volgende stap; vertrouwen. Vertrouwen kun je krijgen en geven. Het begint met heldere afspraken en duidelijke verwachtingen van medewerker naar organisatie en van organisatie naar medewerker. Onduidelijkheid kan het vertrouwen snel schaden.

Vrijheid of autonomie

Daarna pas kan vrijheid of wel autonomie beginnen en ontstaat verantwoordelijkheid. Vrijheid betekent dat een medewerker binnen de gestelde kaders zelf mag bepalen wat, waar en hoe hij het resultaat haalt. Met vrijheid en vertrouwen krijgt de medewerker  ook verantwoordelijkheid.

In moderne organisatie wordt een medewerker niet meer gezien als een hulpbron, maar als een uniek persoon die op creatieve wijze bijdraagt aan het realiseren van de organisatie doelstelling door optimaal gebruik te maken van zijn mogelijkheden als professional.

De volgordelijkheid van eerst verbinding dan vertrouwen en dan pas vrijheid is belangrijk. Het negeren van deze volgordelijkheid is vaak de oorzaak van problemen en conflicten op het werk. Vooral bij fusies of organisatie wijzigingen.

Over de auteur

admin

admin administrator

Geef een reactie