Gezondheidszorg na corona: tijd voor verandering?

admin dooradmin

Gezondheidszorg na corona: tijd voor verandering?

Werkers in de gezondheidszorg krijgen het voor de kiezen. Niet alleen zij die in ziekenhuizen, huisartspraktijken, wijkverpleging of verpleeghuizen werken. Ook artsen Maatschappij en Gezondheid (M+G) werken zich een slag in de rondte: artsen M+G die kwetsbare volwassenen en kinderen zien, die in de frontlinie staan bij het indammen van de epidemie en het beschermen van de bevolking, die arrestanten en gevangenen behandelen, die onderzoek naar vaccins en medicijnen doen, die daklozen behandelen, of die aan het roer staan van zorginstellingen waarin de epidemie haar verwoestende werk doet.

We zijn niet goed voorbereid op een epidemie, of willekeurig welke andere bedreiging van de volksgezondheid op vergelijkbare schaal. Noodgedwongen wordt heel veel energie gestopt in het zo goed mogelijk behandelen en verplegen van coronapatiënten, en terecht. Maar deze situatie legt ook het feit bloot dat we niet goed geoutilleerd zijn om dit vóór te zijn. Bijna alle middelen in de gezondheidszorg gaan naar de curatieve zorg en de care, en slechts erg weinig naar de publieke en preventieve zorg. Daar is nu niet zoveel aan te doen, maar het moet ons wel aan het denken zetten over de organisatie van de zorg in de nabije toekomst. Die moet anders: met veel meer aandacht en middelen voor de publieke zorg en preventie en voor de verbinding tussen zorg en welzijn.

In de zorg voor de volksgezondheid zullen de economische gevolgen van deze crisis zo goed mogelijk moeten worden opgevangen. Verwacht wordt dat veel mensen werkeloos en verarmd uit deze crisis komen.

De sociaaleconomische gezondheidsverschillen en de psychosociale en psychiatrische consequenties nemen hoogstwaarschijnlijk fors toe. Mocht het virus langer onder ons blijven of volgende winter even verwoestend terugkeren, dan worden de gevolgen alleen maar schrijnender.

Ons gezondheidszorgsysteem loopt toch al op zijn laatste benen: te duur, geen antwoord op multimorbiditeit en welvaartsziekten, te supergespecialiseerd, te veel gedicteerd door belangen van partijen die de status quo omarmen. Dat is in het tijdperk na de coronacrisis, in een samenleving in economische neergang, en in bange afwachting van mogelijke nieuwe rampen die onze volksgezondheid bedreigen, niet meer te handhaven.

We zullen nu de basis voor een nieuw zorgsysteem moeten leggen. De uitgangspunten moeten zijn: versterking van de bescherming van, en de zorg voor, de volksgezondheid. Meer zorg buiten het ziekenhuis. Integrale zorg voor gecompliceerde problematiek met sociale componenten. De financiering zal op de schop moeten: verzekeraars, gemeentelijke overheden en rijksoverheid moeten gelijkelijk aan publieke zorg en curatieve zorg gaan bijdragen. De publieke zorg, inclusief het sociaal-medisch onderzoek, dient qua personeel en deskundigheid fors te worden uitgebreid. Nu is het moment om erover na te denken hoe dat gerealiseerd kan worden. Dit vraagt om creatieve mensen die de zorg met zijn tekortkomingen kennen maar ook out of the box kunnen denken. Wij- van Context is Leading- nodigen u uit om mee te werken aan deze onontkoombare, creatieve stap de toekomst in. 

Over de auteur

admin

admin administrator

Geef een reactie