Context is Leading

organisatieverandering en performanceverbetering

Op weg naar een wendbare organisatie…

admin dooradmin

Op weg naar een wendbare organisatie…

Nederland kantelt van een verticaal geordende en centraal aangestuurde top-down samenleving naar een samenleving met gelijkwaardige verhoudingen.

Hiërarchie, klassieke organisatiestructuren en functieprofielen verdwijnen: organisaties worden steeds meer horizontaal georganiseerd om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten op onze meer dynamische samenleving.

Organisaties zijn op zoek naar wendbaarheid en flexibiliteit. De huidige bedrijfsvoering sluit nog onvoldoende aan bij deze verandering en staat daarmee de verandering naar wendbare organisaties vaker in de weg dan dat zij daar aan bijdraagt. De bedrijfsvoering ‘duwt’ processen terug in bestaande systemen en werkt zo fundamentele vernieuwing onbedoeld tegen. Hierdoor vergroot de kloof binnen organisaties tussen het primaire proces en de bedrijfsvoering. In het primaire proces, waar de verandering al volop plaatsvindt, ontstaat door de vergrote kloof onbegrip en haast een vorm van boosheid naar de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering is star, log, duur en bovenal niet ondersteunend. Dit is wat wij dagelijks zien gebeuren. Wij zien gelukkig ook mooie voorbeelden in de praktijk waar het organisaties wel lukt stappen te zetten naar een nieuwe bedrijfsvoering

Over de auteur

admin

admin administrator