Context is Leading

organisatieverandering en performanceverbetering

Nederland kantelt…

admin dooradmin

Nederland kantelt…

Nederland kantelt van een verticaal geordende en centraal aangestuurde top-down samenleving naar een samenleving met gelijkwaardige verhoudingen. Hiërarchie, klassieke organisatiestructuren en functieprofielen verdwijnen: organisaties worden steeds meer horizontaal georganiseerd om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten op onze meer dynamische samenleving. Organisaties zijn op zoek naar wendbaarheid en flexibiliteit.

De huidige bedrijfsvoering sluit nog onvoldoende aan bij deze verandering en staat daarmee de verandering naar wendbare organisaties vaker in de weg dan dat zij daar aan bijdraagt. De bedrijfsvoering ‘duwt’ processen terug in bestaande systemen en werkt zo fundamentele vernieuwing onbedoeld tegen. Hierdoor vergroot de kloof binnen organisaties tussen het primaire proces en de bedrijfsvoering. In het primaire proces, waar de verandering al volop plaatsvindt, ontstaat door de vergrote kloof onbegrip en haast een vorm van boosheid naar de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering is star, log, duur en bovenal niet ondersteunend. Dit is wat wij dagelijks zien gebeuren.

“If I had asked people what they wanted, they would have said: ‘faster horses’”
Henry Ford, automaker

Wij zien gelukkig ook mooie voorbeelden in de praktijk waar het organisaties wel lukt stappen te zetten naar een nieuwe bedrijfsvoering.

Er is geen blauwdruk van een pasklare oplossing, maar we zien vier terugkerende uitgangspunten die organisaties helpen om een stap vooruit te komen.

Vier uitgangspunten voor verbetering van bedrijfsvoering

1. Vertalen, vooroplopen en versnellen
2. De kunst van het weglaten
3. Stellen van kaders
4. Concentreren en flexibiliseren

Succesfactoren voor de veranderaanpak

Hoe ga je aan de slag met het verbeteren van je bedrijfsvoering?
Wij kennen de volgende succesfactoren:

1. Formuleer een koers die geldt voor de hele bedrijfsvoering.
2. Benader het vraagstuk als een sturings- en niet als structuurvraagstuk.
3. Start van bovenaf en van onderop.
4. Benut moderne tooling.

Context is Leading biedt unieke ontwikkelprogramma’s en helpt organisaties in hun ontwikkeling en streven naar performanceverbetering.

Over de auteur

admin

admin administrator