Context is Leading

organisatieverandering en performanceverbetering

De essentiële (directie-)thema’s: fit, impact en grip

admin dooradmin

De essentiële (directie-)thema’s: fit, impact en grip

FIT

Een gezonde, agile organisatie is optimaal afgestemd op de uitdagingen in de omgeving waarin het functioneert. De complexiteit van de omgeving is de belangrijkste indicator hoe de organisatie het best kan worden ingericht. Dit noemen we FIT. Darwin’s survival of the fittest – “It is not the strongest of species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change” – geldt ook hier.

FIT begint met contextsensitiviteit: de openheid voor ontwikkelingen buiten de organisatie en het vermogen om de complexiteit van de omgeving goed in te schatten .

Vervolgens behoort een organisatie te weten, of door experimenten snel te leren, welke aanpassingen de organisatie moet maken om weer aan te sluiten op de veranderde omgeving. De toenemende complexiteit vergt meer openheid en diversiteit. Vandaar dat procedures en routines plaats maken voor vormen van zelforganisatie. De leiderschapsstijl wordt meer dienend en faciliterend.

Professionals weten zich empowered om hun vakmanschap te ontwikkelen en toe te passen, gericht op het bijdragen aan gemeenschappelijk doelen. Wij definiëren professionals als een categorie werknemers die aansluiten op de professionele organisatie: zij zijn intrinsiek gemotiveerd; voldoen aan Daniel Pink’s kenmerken van autonomie, vakmanschap (mastery) en zingeving (purpose); werken graag en goed samen, delen kennis en ervaring; geven elkaar constructieve feedback, en leren van elkaar. Professionals zijn taakvolwassen en kunnen goed functioneren in een zelfgeorganiseerd verband.

De FIT slaat zowel op ontwikkelingen buiten als binnen de organisatie.

Organisaties kunnen hun FIT namelijk ook versterken door te reageren op ongewenste situaties binnen de organisatie. Dat kan een mismatch zijn tussen een werknemer en diens rol en verantwoordelijkheden; het niet adequaat functioneren van een leidinggevende of de werksfeer in een team. Het is de bedoeling een ongewenste situatie ten eerste te voorkomen en wanneer deze zich alsnog voordoet zo snel mogelijk te veranderen tot een gewenste situatie.

IMPACT

Na de FIT is het van groot belang dat directies inzicht hebben welke interventies het meest IMPACT hebben op performanceverbetering.

De ambitie duurzaam presteren wordt immers beperkt door de (gegeven) beschikbaarheid van tijd, geld en energie. Met andere woorden: hoe kan ik een gegeven budget optimaal besteden?

Het antwoord ligt voor de hand: door de meest effectieve maatregelen uit te voeren! De vraag is natuurlijk: Kun je in een complexe, dus vrij onvoorspelbare omgeving vooraf de meest rendabele maatregel bepalen en onverkort uitvoeren?

Het is niet eenvoudig, maar wel mogelijk. Het vraagt ten eerste om een zorgvuldige, kort-cyclische monitoring van bijvoorbeeld de teamperformance om überhaupt de ongewenste situaties vast te stellen.

Over de auteur

admin

admin administrator