Context is Leading

organisatieverandering en performanceverbetering

Veranderende context, veranderende zorg!

admin dooradmin

Veranderende context, veranderende zorg!

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: het is evident dat we met het huidige zorgbeleid over een aantal jaar zullen vastlopen. Dit geldt niet alleen voor de ziekenhuiszorg, maar zeker ook voor de thuiszorg en verpleeg-/verzorgingstehuizen. Personeel wordt steeds schaarser, terwijl de vraag naar (gespecialiseerde) zorg toeneemt.

Waar er nu nog acht werkenden zijn per 75-plusser, zullen dit er over tien tot twintig jaar nog maar vier zijn. Het aantal chronische patiënten zal de komende tijd steeds verder stijgen. Op dit moment is het percentage 75-plussers met een chronische ziekte al meer dan 90%.

En dit is nog maar één voorbeeld, zo zijn er nog wel meer te benoemen. Tal van factoren hebben een enorme invloed op de context van allerlei Nederlandse zorginstellingen. Denk zo maar eens aan allerlei invloeden vanuit de demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en geografische factoren. Maar ook politiek en wetgeving spelen een rol, en de niet te onderkennen wederzijdse afhankelijkheid binnen de zorgketen heeft grote invloed op de configuratie en het opereren van zorginstellingen.

“In een veranderende context – een omgeving die nieuwe, meer complexe uitdagingen oplegt – zullen zorginstellingen, reactief of proactief, zich moeten aanpassen om zichzelf in stand te houden.”

De context van de Nederlandse zorginstellingen wijzigt! Wanneer we de kwaliteit van zorg, die we vandaag de dag gewend zijn, willen blijven leveren, dan zullen we de zorg op een andere manier moeten inrichten. De vraag blijft echter: hoe dan?

Fasegewijze contextgeoriënteerde organisatie-inrichting binnen de zorginstellingen van de toekomst!

Over de auteur

admin

admin administrator