The end of HR as we know it…

admin dooradmin

The end of HR as we know it…

Functionerings- en beoordelingssystematieken liggen onder vuur. Wat is er aan de hand? Waarom loopt het vast?

Een kort onderzoek van recente literatuur laat een aantal wrijfpunten in de huidige systemen zien. Soms zijn dit meer oppervlakkige kritiekpunten: de formulieren zijn te lang, de aanpak is te tijdrovend, het is een jaarlijks ritueel zonder dat het tot een wezenlijk gesprek komt, het kost veel en levert weinig op. Soms gaat het om veel fundamentelere kritiek waarbij de uitgangspunten ter discussie worden gesteld.

Passen de knellende structuren van controle bij de behoefte aan ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling? Gaat het om het rendement, of om de betekenis die mensen ervaren in hun werk? Moet de mens in de functie passen of is er ruimte taken en rollen aan te passen aan de interesses en mogelijkheden van werkenden?

De oplossing zit in contextgeoriënteerd  organiseren!

Over de auteur

admin

admin administrator