Context is Leading

organisatieverandering en performanceverbetering

Zet de mens in de werknemer op nummer 1. Juist nu!

admin dooradmin

Zet de mens in de werknemer op nummer 1. Juist nu!

De werkenden van nu

Generatie Y-werknemers (1985-2002), de millennials, hechten vooral aan vrijheid, persoonlijke ontwikkeling, bewust werken en bewust leven. Zekerheid staat niet langer op één, alles draait om geluk en om zelfontplooiing. Werk moet aansluiten bij waar ze in geloven. Deze generatie werkt al veel meer vanuit een intrinsieke motivatie.

Werknemers uit de generatie voor hen, generatie X (1961 – 1980), hebben door hun ervaringen met eerdere recessies meer behoefte aan de stabiliteit van een vaste baan. Bij deze generatie ontstond vroeger een focus op het behalen van de juiste papieren, om daarmee meer zekerheid te hebben op de arbeidsmarkt. Behoefte aan veiligheid en zekerheid speelt bij de oudste generatie werknemers nóg meer. De babyboomers (1945-1960) zijn geboren in de opbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog, toen er na jaren van schaarste weer beginnende welvaart opkwam en er grote maatschappelijke omwentelingen plaatsvonden, zoals de ontzuiling en ontkerkelijking. Deze werknemers hebben daarnaast meerdere onrustige periodes meegemaakt met stevige ups en downs van de economie. Hun focus ligt aan de basis meer op de basisbehoefte om de veiligheid van een vaste baan bij een stabiele werkgever te hebben en te houden.

Onrust op de arbeidsmarkt

Door de krapte op de arbeidsmarkt is er een hogere belasting bij de werknemers van nu. Zeker bij sectoren waar de krapteberoepen voor problemen zorgen. Hier ligt een risico voor werkgevers. Als de situatie te lang duurt, kunnen mensen uitvallen door burn-outs of uit zichzelf het bedrijf verlaten omdat de situatie te lang ongezond zwaar blijft.

De automatiseringstrend zorgt tegelijkertijd ook voor een andere ontwikkeling. In 41 procent van de organisaties verdwijnen functies. En in 71 procent van de organisaties verandert het takenpakket van werknemers. Zeker de oudere generatie werknemers, die nog een paar jaar hoeft te werken voordat zij met pensioen gaat, loopt het risico vervangen te worden ‘door een robot’. Door de snelle technologische ontwikkelingen, worden hun taken steeds meer geautomatiseerd. De kans hierop is maar liefst 50 procent! Dat betekent dat deze werknemers in de laatste jaren voor hun pensioen mogelijk ineens te maken krijgen met een andere invulling van hun baan (en nieuwe eisen) of mogelijk zelfs hun baan gaan verliezen. Dit soort ontwikkelingen kunnen effect hebben op de vitaliteit, motivatie en de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Conclusie:

Als werkgever heb je te maken met diverse maatschappelijke trends én met werknemers die hier vanuit verschillende behoeftes op reageren. Als je een optimale match wilt tussen mens en werk, zul je hiermee aan de slag moeten. Er is echter geen kant-en-klare oplossing: elke werknemer is uniek.
Daarom is het verstandig om te gaan werken vanuit de basis: de drijfveren van mensen.

Wil je gemotiveerde mensen?

  • Ga in gesprek met jouw medewerker.
  • Krijg inzicht in hun unieke drijfverenprofiel.
  • Spreek mensen aan vanuit hun drijfveren. Bied ze de kansen om zoveel mogelijk te doen wat bij ze past.
  • Bespreek de processen en hun ervaringen. Benoem de energieveranderingen.
  • Stimuleer ze op de manier die bij hun drijfveren past.
  • Zet passend leiderschap in: sturend, coachend, ondersteunend; wat bij de werknemer past.
  • En plan regelmatig een gesprek in om te onderzoeken of finetuning nodig is.
  • Want: de context van mens en werk is dynamisch en vraagt om maatwerk en regelmatige afstemming. Jouw opbrengst: vitale, gemotiveerde medewerkers die zich graag voor jou inzetten!

Over de auteur

admin

admin administrator