Context is Leading

organisatieverandering en performanceverbetering

Maatschappelijke organisaties in verandering

admin dooradmin

Maatschappelijke organisaties in verandering

Maatschappelijke organisaties dragen bij aan ons welzijn doordat zij iets creëren wat maatschappelijk van waarde is. Ze hebben geen winstoogmerk. Ze zijn bijzonder omdat ze functioneren in het spanningsveld tussen overheid, markt en gemeenschap. Kenmerkend is dat ze meer dan in het bedrijfsleven gereguleerd worden door overheidsbeleid, wet‑ en regelgeving en toezicht. Maatschappelijke organisaties staan midden in de gemeenschap. Burgers zijn kritisch en stellen eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Diverse belangengroepen oefenen invloed uit op het functioneren van deze organisaties. Veel maatschappelijke organisaties hebben te maken met marktwerking door aanbestedingsprocedures vanuit de overheid. Ze krijgen te maken met een toenemende concurrentie en tegelijkertijd hebben ze maar weinig invloed op de markt waarin ze opereren. Er worden vaak tegenstrijdige eisen gesteld terwijl er maar een beperkte speelruimte is om een eigen koers te varen. Dit maakt de dynamiek rond maatschappelijke organisaties complex en uniek.

De laatste jaren merken maatschappelijke organisaties dat er veel verandert in hun omgeving. Marktwerking, stelselherzieningen, overheidsmaatregelen en toezichtstelsels dragen bij aan een voorheen ongekende turbulentie. Hierdoor zijn veel maatschappelijke organisaties zelf ook voortdurend aan het veranderen. Dat geldt voor de manier waarop het professionele werk is georganiseerd en het samenspel binnen en tussen de organisaties.

Deze veranderingen zijn niet eenvoudig vanwege de begrensde strategische ruimte, tegenstrijdige eisen vanuit de omgeving en spanningen tussen politici, bestuurders, managers en professionals. Veranderingen vergen ook veel van de medewerkers die dagelijks de maatschappelijke meerwaarde proberen te genereren. Veranderingsprocessen in maatschappelijke organisaties lijken daardoor op koorddansen voor een groot publiek waarbij niet duidelijk is of er een vangnet aanwezig is.

Over de auteur

admin

admin administrator