Context is Leading

organisatieverandering en performanceverbetering

2. Soorten projecten?

Wat vraagt dit van mijn opdrachtgevers?
Wat vraagt dit van mij als projectleider?

Wat vraagt dit van mijn teamleden?

Als een tijdelijke opgave -dus project- te complex is en beheersing geen adequate strategie kan zijn, bieden meer complexe waardesystemen de mogelijkheid projecten te beheren door middel van het organiseren van betrokkenheid.

De consequentie is dat de organisatie een grotere variatie in de mogelijke uitkomsten moet accepteren, dat zij meer vrijheidsgraden moet bieden voor de handelingen en het gedrag van haar medewerkers, meer ruimte voor leren en experimenteren en bovenal meer aandacht en waardering voor alle belanghebbenden dient te tonen.

Dit vergt communicatieve en empathische kwaliteiten, niet alleen van de leidinggevenden, maar evengoed van de medewerkers en andere belanghebbenden. Dat moet je wel willen en kunnen.


1. Projecten en de context
2. Soorten projecten?
3. De goede project start-up!
4. Project-resultaat