1. Projecten en de context

In welke context vindt het project eigenlijk plaats?
Wat betekent dit voor het project?


De complexiteit van projecten kan verschillen! De consequentie is dat de organisatiewijzen van projecten zich behoren te richten naar de aard van de complexiteit. Complexe projecten uitvoeren met rigide projectmanagementmethoden is vragen om problemen.

De gangbare wijze van projectmatig denken en werken is niet afgestemd op de complexiteit van veel projecten; de lineair-gefaseerde en procedurele aanpak -projectmanagement- ontbeert namelijk de flexibiliteit en kwaliteit om complexe projecten effectief te realiseren.

Complexiteitsmatrix Projecten

1. Projecten en de context
2. Soorten projecten?
3. De goede project start-up!
4. Project-resultaat