Succesvolle verandering!


Context is Leading biedt unieke ontwikkelprogramma’s en helpt organisaties in hun ontwikkeling en streven naar performanceverbetering.


In vier stappen naar context-georiënteerd werken!

Context is Leading biedt unieke ontwikkelprogramma’s en helpt organisaties in hun ontwikkeling en streven naar performanceverbetering.


Uw organisatie

Uw organisatie verandert van koers. Uw organisatie heeft een ambitie en wilt resultaten behalen.
U houdt graag mensen betrokken bij uw plannen en ziet niets liever dan dat zij hun bijdrage leveren, zodat deze ambities ook gerealiseerd worden. In de praktijk zien we nog wel eens een kloof tussen management en medewerkers. Iedereen weet dat er meer te behalen valt, maar hoe dan? Context is Leading legt verbinding tussen medewerkers en organisatie. Het doorvertalen van visie, ambitie en verwachtingen. Zodat medewerkers weten wat er van hen gevraagd wordt en zijzelf ook verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun bijdrage en ontwikkeling.

Teamcoaching

Zet een groep mensen bij elkaar met de juiste kennis en opleiding en je hebt een team. Of niet? Je noemt het team zelfsturend en met die vrijheid komt het vast tot een goed einde. Of niet? 
In de praktijk zien we het vaak anders. Dit gaat niet over kennis, ervaring of opleiding, maar over het bouwen aan een team. De communicatie, patronen en gedrag en het effect van dit alles op elkaar. Behoefte aan een betere samenwerking in uw team? In een teamcoachingstraject gaan we samen aan de slag, bepalen en behalen we doelstellingen, verbeteren we de samenwerking en bouwen we aan het neerzetten van een team wat zelfsturend met verantwoordelijkheid kan opereren.“In een veranderende context – een omgeving die nieuwe, meer complexe uitdagingen oplegt – zullen organisaties, reactief of proactief, zich moeten aanpassen om zichzelf in stand te houden.”


Kijk op ons Kennisplein

HOE BLIJVEN WE IN ‘THE DRIVING SEAT’

Welke leiderschapsstijl is het meest effectief? Welk type strategie en aansturing is het meest geschikt voor het effectief beheren van de workforce.


Waar maak jij het verschil?


  • helpt je de veranderende context waarbinnen de organisatie acteert, zo goed mogelijk te kunnen duiden; 
  • helpt je daarna om, in die goed geduide context, de werkelijke veranderuitdaging te definiëren; 
  • helpt je om de juiste veranderaanpak te kiezen, met een primaire focus op organisatiecultuur, leiderschap, de te volgen veranderstrategie en de zeker zo belangrijke volgorde om de veranderuitdaging aan te pakken.


Context is Leading biedt unieke ontwikkelprogramma’s en helpt organisaties in hun ontwikkeling en streven naar performanceverbetering.


De vierde
industriële revolutie

“TEGEN 2022 IS NAAR SCHATTING ZO’N 54% VAN ALLE WERKNEMERS TOE AAN BIJ- OF HERSCHOLING”


Context is Leading is een cocreatie van Tree-parq en WBD